Obchodní podmínky

V souladu s ust. § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


Informace o provozovateli:

Obchodní firma: Heretas plus s.r.o.
Sídlo společnosti: Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00
IČO: 285 00 407
Nejsme plátci DPH.


Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování korespondence, balíků, popř. reklamací:

Heretas plus s.r.o.,
Holandská 5, 787 01 Šumperk
Vedení společnosti:
Jakub Šinták – jednatel,
email: granitcz@seznam.cz

Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb

E-shop, maloobchodní a velkoobchodní prodej

Cena za zboží

Cena uvedená u produktů je bez poštovného a balného.

Registrace kupujícího

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu originalni-design.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.
Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
Kupující má právo svou registraci kdykoliv zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu nebo elektronicky e-mailovou poštou. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

Náklady na dodání - Poštovné a balné

Zboží zasíláme po celé ČR (viz ceník níže). Dále je možné zaslání do dalších zemí EU (nejčastěji Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Německo atd.), kde se řídíme dle sazebníku kurýrního dopravce Toptrans, PPL, ČP (v závislosti na váze a rozměru zásilky). Před odesláním Vás budeme informovat o výši poštovného emailem nebo telefonicky.  Až teprve po odsouhlasení ceny dopravného bude zboží odesláno.

zásilka do 20kg na dobírku 170Kč, platba předem 120Kč.

U rozměrově větších nebo těžších zásilek účtujeme dopravné dle tarifů smluvního dopravce viz níže:

zásilky od 21kg do 50kg - dobírka 455Kč, platba předem 395Kč

zásilky od 51kg do 75kg - dobírka 645Kč, platba předem 585Kč

zásilky od 76kg do 100kg - dobírka 825Kč, platba předem 765Kč

zásilky nad 101kg - dle přesné váhy a rozměrů Vám připravíme kalkulaci dopravy.

Naši smluvní dopravci - Toptrans, ČP, PPL.  Volbu dopravce volíme dle parametrů zásilky v souvislosti s nabízenými možnostmi přepravců.

Aktuální ceník je platný od 20.6.2020

Úhradu můžete provést na číslo našeho účtu Fio Banka 2400435870/2010, do textu nebo jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.  Zboží vám bude zasláno po připsání peněz na účet.

 

Osobní odběr je na prodejně Slovanská 279/18, 787 01 Šumperk na základě domluvy. O postupu a připravenosti zboží budete informováni formou SMS nebo e-mailem.


Způsob dodání a platby

Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte na e-mail zprávu, že Vaše objednávka byla úspěšně doručena a zařazena do systému. Takto učiněná objednávka je závazná pro obě strany.
Zboží, které jste si objednali, Vám zašleme nejpozději do 5 pracovních dnů. Samozřejmě se budeme snažit, abyste zboží měli doma mnohem dříve.
Zvolit si můžete i způsob platby. Je jen na Vás, který z nich si vyberete:
Dobírkou (platba doručovateli)
Převodem nebo vkladem na náš účet 2701008071/2010 Fio banka. V tomto případě zboží odešleme až po potvrzení přijetí platby na našem účtu.
Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo Vaší objednávky.
Pokud budete chtít zjistit, co se děje s Vaší objednávkou, máte možnost nahlédnout do vašeho profilu, kde najdete i soupis všech Vašich objednávek.
V případě, že byste rádi měli o Vaší objednávce konkrétnější informace, můžete nás kontaktovat i telefonicky nebo na e-mailem (viz. stránka s kontakty zde ).

Poučení o právu na odstoupení

Stornování objednávky a vrácení objednávky
Pokud zboží ještě nebylo odesláno můžete objednávku stornovat dvěma způsoby. Jedním z nich je nastavit stornování v přehledu objednávek, druhým zaslání e-mailu s informací o tom, že objednávku částečně nebo úplně rušíte. Pokud použijete e-mailovou variantu stornování, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky, kterou chcete stornovat.
Bohužel může také dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží, které jste si objednali, a storno Vaší objednávky budeme muset provést sami. Doufáme, že si v naší nabídce vyberete podobné zboží.

Odstoupení od smlouvy

Vaším právem podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je i vrácení zásilky bez udání důvodu.
Nezapomeňte však, že podle tohoto zákona musíte dodržet několik podmínek - zejména musíte vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zásilky a musíte jej dodat zpět nepoškozené, v neporušeném originálním obalu a dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.

Od smlouvy lze odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží zašlete zpět na adresu
Heretas plus s.r.o., Holandská 5, 787 01 Šumperk
V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, přičemž zaplacené poplatky za poštovné, přepravné apod. se nevrací.

Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě emailem.
Zaplacenou částku za zboží vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty. Zboží musí být nepoškozené dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.
K balíčku přiložte i kopii útržku z dobírkové složenky nebo kopii potvrzení o převodu peněz. Poté co obdržíme Vámi vrácené zboží, zašleme Vám zpět celou vyfakturovanou částku za prodané zboží, zaplacené poštovné v tomto případě nevracíme.

Záruky a reklamace

Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud po obdržení zásilky shledáte zboží vadným, nezbývá nic jiného než jej reklamovat. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit tyto podmínky:
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu společně s kopií účtenky, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení.
Je vhodné přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady.
Zboží je nutné doručit na adresu: Heretas plus s.r.o., Holandská 5,787 01 Šumperk.


Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě, při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
Do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží Vás budeme e-mailem nebo telefonicky (podle Vašeho přání) informovat o dalším postupu. Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace budete písemně informováni. Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Náš internetový obchod neúčtuje spotřebiteli žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti
Nabídka produktů a ceny jsou platné po celou dobu zveřejnění na internetových stránkách našeho obchodu.
Smlouva na dodávku zboží se uzavírá na dobu určitou, její platnost končí dnem splnění jejího účelu.

Ostatní

Veškeré písemnosti (smlouvy, objednávky, potvrzení objednávky atd.) jsou po svém uzavření archivovány a nejsou veřejně přístupné.
Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany internetového obchodu.
Smlouvy lze uzavírat v českém jazyce.
Jestliže jste se dopustili při objednávce chyby, můžete ji opravit v přehledu objednávek nebo zaslat e-mailem informaci o tom, že jste se dopustili chyby a napsat její opravu.
Pokud použijete e-mailovou variantu opravy, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky, kterou chcete opravit.
Náš internetový obchod dodržuje platné právní předpisy a při své činnosti postupuje v souladu s etickými pravidly sítě Internet.

 

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.


Ochrana osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.


Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Heretas plus s.r.o.; Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00; IČO: 285 00 407

Kontaktní údaje správce jsou následující: Heretas plus s.r.o. zastoupená Jakubem Šintákem,  showroom a office Slovanská 279/18, 787 01 Šumperk

email: granitcz@seznam.cz, tel. 731 119 607

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

 Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.


Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.